Η εταιρεία Καλογεράς - Promomessage Α.Ε.Β.Ε. ξεκίνησε τη δυναμική της πορεία το 1970 κατακτώντας μία από τις πρώτες θέσεις στο χώρο των εκτυπώσεων μεταξοτυπίας και ταμπονογραφίας στην ελληνική αγορά. Ο τομέας του διαφημιστικού δώρου δραστηριοποιείται από το 1996 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς όσο αφορά το οικονομικό αλλά και το λειτουργικό δώρο. Μελετάμε τις ανάγκες των πελατών μας και προσπαθούμε να τους προσφέρουμε πάντα μία ποικιλία από καλές προτάσεις.

Οι στόχοι τους οποίους καλείται να καλύψει η επικοινωνία μέσα από το δώρο είναι διαφορετικοί για κάθε εταιρεία και κάθε περίσταση. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για δώρο κύρους (επιχειρηματικό δώρο με σοβαρότητα, πρωτοτυπία και ποιότητα), είτε για μαζικό διαφημιστικό δώρο, με λειτουργικότητα και διάρκεια στο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση στην Καλογεράς - Promomessage δίνουμε έμφαση κυρίως στο “value for money” και όχι σε φθηνές λύσεις.

Η μέχρι σήμερα θετική αποδοχή των πελατών μας, μας ενθαρρύνει στο να επιμένουμε για το σωστό συνδυασμό κόστους και ποιότητας. Τα προσεκτικά επιλεγμένα δώρα μας βρίσκουν πολύ καλή ανταπόκριση από την αγορά και οι πελάτες μας δείχνουν απόλυτα ικανοποιημένοι σε όλους τους κλάδους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως τη βιομηχανία, το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών.

 

 


 


Kalogeras - Promomessage S.A. Company began its activities in 1970 taking a position among the leaders of the silkscreen printing and pad printing market in Greece. The advertising gifts and premiums division was created in 1996 with the prime goal to satisfy the need of the market for economic and at the same time functional gift.

We study the needs of our customers and we always try to provide them with a variety of good solutions.

The goals that the communication through the gift needs to satisfy are different for each company and each occasion, regardless if it is a gift of prestige (a serious business gift with innovation and quality), or a mass advertising gift with functionality and durance through time. In any case in Kalogeras - Promomessage we put emphasis more on “value for money” and not on cheap solutions.

The continued positive acceptance from our customers makes us insist on the right combination of cost and quality. Our carefully selected gifts have very positive response from the market and we have many satisfied customers across all industry sectors such as manufacturing, commerce and services.
Κατάλογοι Εταιρείας :


Επιλέξτε από τα εικονίδια για να δείτε τους πλήρεις καταλόγους μας